Privacy- & cookieverklaring

Travelcure/Advox advocaten is de handelsbenaming voor Advocatenkantoor Werner Leyssens bvba (met ondernemingsnummer 0825.686.764 met kantoor te Bredabaan 652, 2930 Brasschaat, België, hierna vernoemd als ‘Travelcure/Advox advocaten’.

Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens Travelcure/Advox advocaten bewaart en gebruikt.

Travelcure/Advox advocaten is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.


1. Algemeen

 Travelcure/Advox advocaten wil te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens het privacy beleid en is in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


2. Persoonsgegevens

 De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer u juridische informatie en het beheer van uw dossier wenst te bekomen verzamelen wij volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Eventueel telefoonnummer;

Tijdens het gebruik van onze website verzamelen wij uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen.


3. Gebruik persoonsgegevens

 Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens in het kader van een juridische dienstverlening. De doeleinden waarvoor wij uw gegevens verzamelen zijn als volgt:

 • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, facturatie met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst
 • Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • Beheer van betwistingen: Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren.
 • Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren.
 • Verdediging van cliënten: Het beheren van geschillen en belangen door advocaten of andere juridische raadgevers ten voordele van hun cliënten.
 • Corporate finance: Het leveren van diensten in verband met de uitgifte van kapitaal, het verkopen van aandelen, de overnames en fusies.
 • Om u te informeren over diensten aangeboden door Travelcure/Advox advocaten, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden.
 • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen (bv. uw browsertype of IP- adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat), met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om up to date te blijven, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics. Voor sociale doeleinden: om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.


4. E-mail

Wij zullen u mailen aangaande de juridische ontwikkelingen binnen je dossier. Verder kunnen we u ook mailen aangaande de wijzigingen binnen Travelcure/Advox advocaten.

Uiteraard kunt u zich hiervoor steeds uitschrijven.


5. Beveiliging

Travelcure/Advox advocaten doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


6. Derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden.

Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Accountant
 • Overheidsinstanties
 • Deskundigen/experts;
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Rechtbanken
 • Notarissen
 • Rechtsbijstandverzekeraars
 • Syndici

Travelcure/Advox advocaten zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.


7. Verwerkingsduur

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.


8. Automatische besluitvorming

Travelcure/Advox advocaten zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.


9. Rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht op inzage 
U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Travelcure/Advox advocaten verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering 
Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens 
U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 
U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten 
U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Travelcure/Advox advocaten per post aan volgend adres: Bredabaan 652, 2930 Brasschaat of per e-mail via privacy@advox.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Indien u nog andere vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons contact op te nemen.


10. Cookies

Travelcure/Advox advocaten maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van Travelcure/Advox advocaten in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van Travelcure/Advox advocaten of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Travelcure/Advox advocaten maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan Travelcure/Advox advocaten u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

Travelcure/Advox advocaten maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies 
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies 
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies 
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies 
Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Travelcure/Advox advocaten gebruikt ook cookies en scripts van derden zoals Facebook en LinkedIn om sociale media integratie mogelijk te maken. Zo kan u informatie delen, aanbevelen, reageren of filmpjes bekijken op onze website. Dat gebeurt met behulp van wat men ‘social plug ins’ noemt. 

Via de social plug ins worden door derde partijen cookies (third party cookies) op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Dat kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Toestemming en beheer van uw cookies 
Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat